Servis

5 položiek celkom

Servis Klimatizácie

 

      Naša spoločnosť ponúka záručný, pozáručný a opravný servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Touto činnosťou docielime dlhoročne bezproblémovú prevádzku klimatizačných zariadení. Netreba zabúdať,  že trvácnosť zariadenia závisí vo veľkej miere už od odbornosti samotnej montáže. 

      Dôležitosť pravidelného servisu je udržiavanie vnútornej jednotky v čo najčistejšom stave, a to z niekoľkých dôvodov. Ten najdôležitejší je, že pri zanedbanom servise začnú vo vnútornej jednotky vznikať nepríjemne zápachy, plesne a v extrémnych prípadoch dokonca huby. To samozrejme neprispieva k zdraviu a celkovej dobrej kvality prostredia v ktorom žijeme. 

     Druhým nemenej dôležitým faktorom je technická stránka zariadenia. Už pri strednom znečistení výmenníka vnútornej alebo vonkajšej jednotky sa začína významne namáhať motor kompresora  čo ma za následok zvýšenie spotreby el. energie a značne zníženie životnosti zariadenia. 

     Vysoko dbáme aj na ekológiu a pri každom servise kontrolujeme množstvo chladiaceho média. Nedostatok chladiva veľmi negatívne vplýva na životnosť motora kompresora.

 

Cena dopravy

- Bratislavský kraj je doprava v cene servisu

- Ine lokalitý sú účtované 0,35 Eur za km alebo dohodou.

 

Objednajte si servis teraz : 0951 418 814

 

Ako Náš servis vyzerá? 

 

- dezinfekcia a vyčistenie výparníka vnútornej jednotky

- vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky od mechanických nečistôt

- kontrola odtoku kondenzu z vnútornej jednotky

- kontrola množstva chladiva v systéme

- kontrola uchytenia vnútornej a vonkajšej jednotky

- meranie vyparovacích teplôt v systéme

- meranie vyparovacích tlakov v systéme

- kontrola zanesenia obežného kolesa vnútornej jednotky

- kontrola el. dopojenia vonkajšej jednotky