Montáž

Montáž klimatizácie

 čo je dôležité si uvedomiť pred každou montážou? 

 - priestor v ktorom sa inštalácia odohráva je vystavený prachu ( dôsledok vŕtania, sekania a pod.).

- je veľmi vhodné zakryť nábytok.

- pri vŕtaní, najmä pri železobetónových stenách vzniká hluk, o silnej intenzite (upovedomiť susedov).

 Priebeh montáže

 - výnos materiálu, náradia a zariadení 

- doladenie všetkých detailov inštalácie medzi technikom a investorom

- montážne práce 

- test tesností a funkčností systému

- zaškolenie obsluhy 

- odovzdanie náležitých dokumentov

 

Prečo montáž našou firmou ? 

Máme nielen odbor vyštudovaný, ale dobre rozumieme tomu čo robíme.

Inštalácie realizujeme tak aby klíma dokázala fungovať čo najdlhšie. Dbáme na dokonalú tesnosť systému - tým pádom minimalizujeme dopĺňanie chladiva počas celej živnosti klimatizácie na číslo blížiace sa k nule. Energetická účinnosť deklarovaná v katalógu je zaručená iba ak sú dodržané všetky náležitostí výrobcom. To znamená Cu potrubie bez jedinej preliačiny - kde hlavne pri neodbornom ohýbani často dochádza k zalomeniu ( kde sa nielen stráca energetická účinnosť ale výrazne sa skracuje životnosť celého zariadenia). Dbáme na požadovaný prietok vzduchu ako pri vnútornej tak aj pri vonkajšej jednotke ( kde sa pri nedodržaní obdobne znižuje energetická účinnosť). V neposlednom rade dbáme na estetické prevedenie montáže, čo je v dnešnom modernom svete alfa a omega dobre vykonanej práce.

 Cena montáže je 230 Eur s DPH a obsahuje:

  • montáž do 3 metrov Cu potrubia
  • montáž elektrického napájania  do 3 metrov
  • osadenie vnútornej a vonkajšej jednotky
  • 1x prestup mäkkého muriva ( tehla, ytong...)
  •  montáž odvodu kondenzu do 3 metrov
  • osadenie krycích líšt na Cu potrubie
  • odvákuovanie systému
  • doplnenie chladiva
  • zaškolenie obsluhy 
  • odovzdanie diela, vypísanie záručného listu a daľších dokumentov

Montážny materiál je účtovaný samostatne poďla skutočného množstva a to 20 Eur za meter Cu potrubia

1 položiek celkom
welcome aircon installation
€250
795