Institut Pasteur de Lille overil účinnosť čističiek vzduchu Daikin proti respiračným vírusom

  • Podľa testov vykonaných v laboratóriách Institut Pasteur de Lille eliminovali čističky vzduchu Daikin viac ako 99,98 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty. Tento vírus je 
  • z rovnakej rodiny ako SARS-CoV-2, koronavírus stojaci za pandémiou COVID-19. 
  • Jednotky boli tiež vyhodnotené ako 99,93 % efektívne voči vírusu H1N1 za 2,5 minúty. H1N1 je vírus spôsobujúci bežnú chrípku.
  • To znamená, že čističky vzduchu Daikin predstavujú dodatočné opatrenie v boji s respiračnými ochoreniami. Kompaktná čistička typu plug-and-play môže veľmi výrazne prispieť k zníženiu rizika prenosu respiračných vírusov.
  • Toto poznanie je míľnikom v pláne spoločnosti Daikin stať sa významným hráčom v odbore čistenia vzduchu v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Testovaná účinnosť proti koronavírusu

Ako špecialista na správu kvality ovzdušia považuje Daikin za svoje poslanie poskytovať inovatívne riešenia a predáva čističky vzduchu už viac ako 45 rokov. Jeho čističky vzduchu a patentovaná technológia čistenia vzduchu, použitá v iných zariadeniach Daikin, už dlho preukazujú svoju účinnosť proti znečisteniu ovzdušia aj sezónnym peľom a vírusom. 

Spoločnosť Daikin Europe N.V. poverila francúzske laboratórium Institut Pasteur de Lille testovaním svojho radu čističiek vzduchu, aby posilnila tvrdenie o účinnosti svojej technológie. Teraz bolo s konečnou platnosťou potvrdené, že modely Daikin eliminujú viac ako 99,98 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty. Ide o dôležitý úspech. 

Institut Pasteur de Lille vykonal test s vírusom HCoV-229E, čo je koronavírus blízko príbuzný SARS-CoV-2. Z bezpečnostných dôvodov nebol použitý samotný vírus SARS-CoV-2. Skutočnosť, že oba vírusy sú z rovnakej rodiny, je pádnym dokladom, že čističky vzduchu Daikin sú dôležitými zbraňami pri redukcii rizika prenosu vírusu a pomáhajú v boji s pandémiou COVID-19. 

Účinnosť čističiek vzduchu Daikin je dosiahnutá kombináciou vysoko výkonného elektrostatického filtra HEPA, ktorý vírus zachycuje, vírus je následne intenzívne vystavený patentovanej technológii Daikin Flash Streamer, ktorá ho eliminuje.

Ústav tiež testoval účinnosť čističiek vzduchu proti H1N1, vírusu spôsobujúcemu sezónnu chrípku. Za rovnakých testovacích podmienok Institut Pasteur de Lille vyvodil zo svojej štúdie, že čističky vzduchu Daikin eliminujú viac ako 99,93 % tohto vírusu H1N1 za 2,5 minúty. To ukazuje, že tieto čističky sú rovnako veľmi účinné v boji proti chrípke.

Čistenie vzduchu a ventilácie je kľúčom k zdravému vnútornému prostrediu

Čističky vzduchu Daikin čistia vzduch v interiéri tým, že ho cirkulujú skrz čističku a nechajú ho prejsť mnohými filtrami a čistiacimi technológiami. Čističky sa obvykle používajú v obytných priestoroch, malých kanceláriách, maloobchodných predajniach, učebniach, čakárňach zdravotníckych zariadení a v ordináciách. Prúdenie vzduchu v čističke vzduchu je cca 330 m³/h. To znamená, že objem vzduchu priemernej miestnosti prúdi čističkou niekoľkokrát za hodinu.

Olivier Luminati, project manager vzduchových čističiek a ventiláciu v Daikin, ktorý blízko spolupracoval s Institut Pasteur de Lille na projekte testovania Daikin, vraví: „Výsledky skúšok sú pre našu spoločnosť výbornou správou. V dobe, keď sa všetci pripravujú na návrat do kancelárií a na normálny život, môžeme vytvoriť podmienky, aby sme to učinili bezpečným spôsobom. Úsilie spoločnosti Daikin o zdravé prostredie v interiéroch viedlo k širokému portfóliu výrobkov pre filtráciu a čistenie vzduchu. Tieto technológie používame v našich riešeniach klimatizácie, vykurovania a vetrania veľkých aj malých budov. V zásade môžeme pomôcť každému, kto potrebuje čistý a čerstvý vzduch v interiéroch, nájsť správne riešenie “.

Kvalita ovzdušia v interiéroch má veľký vplyv na výkon a rozpoloženie ľudí. Existuje mnoho faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vzduchu, sú to častice PM2,5, alergény, vlhkosť vzduchu atď. Daikin túto výzvu rozpoznal už dávno a v roku 1975 uviedol na trh svoju prvú čističku vzduchu v Japonsku. Anthony Dimou, generálny manažér pobočky pre čističky vzduchu Daikin pre región Európy, Stredného východu a Afriky: „Získané výsledky Institut Pasteur de Lille sú pre nás a našu spoločnosť prelomom. Som si istý, že sa Daikin môže stať referenčnou spoločnosťou pre riadenie kvality ovzdušia v interiéroch pre región Európy, Stredného východu a Afriky“.

* Detailné výsledky testu pre jednotlivé čističky vzduchu Daikin: 

‘Čistička Daikin MCK55WVM (obchodný názov MCK55W), testovaná Institut Pasteur de Lille, likviduje 99,996 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty pri činnosti na rýchlosť ‘turbo’ v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 0,47 m³, bez výmeny vzduchu). Ľudský koronavírus HCoV-229E je odlišný od vírusu zodpovedného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale náleží do rovnakej rodiny koronavírusov.’

 

‘Čistička Daikin MC55WVM (obchodné názvy MC55W/VB), testovaná Institut Pasteur de Lille, likviduje 99,98 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty pri činnosti na rýchlosť ‘turbo’  laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 1,4 m³, bez výmeny vzduchu). Ľudský koronavírus HCoV-229E je odlišný od vírusu zodpovedného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale náleží do rovnakej rodiny koronavírusov.’

 

‘Čistička Daikin MCK55WVM (obchodný názov MCK55W), testovaná Institut Pasteur de Lille, likviduje 99,986 % chrípkového vírusu A subtypu H1N1 za 2,5 minúty pri činnosti na rýchlosť ‘turbo’ v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 0,47 m³, bez výmeny vzduchu).‘ 

 

‘Čistička Daikin MC55WVM (obchodné názvy MC55W/VB), testovaná Institut Pasteur de Lille, likviduje 99,93 % chrípkového vírusu A subtypu H1N1 za 2,5 minúty pri činnosti na rýchlosť ‘turbo’ v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 0,47 m³, bez výmeny vzduchu).’

 

Pre viac informácií navštívte:
Inovácia kvality ovzdušia v interiéroch Daikin:
https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality.html

Stránka produktov daikin čističky vzduchu:
https://www.daikin.eu/en_us/solutions/for-your-home/air-purification.html

Informácie o technológii Daikin Flash Streamer:
https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-research-institute/streamer-technology.html

Internetové stránky Institut Pasteur de Lille: www.pasteur-lille.fr